26 Червня, 2017

Лютий 2017

Нові надходження

літератури в бібліотеку Івано-Франківського

університету права ім. Короля Данила Галицького

за лютий 2017 року

 1. Аналіз поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій: реєстр регіон. цін на мат.-техн. ресурси станом на 1.04.2016 р.- Івано-Франківськ: АЦ «Будівництво – сучасні технології», 2016.- 144с.
 1. Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій і матеріалів: наук.-практ. конф.- Івано-Франківськ: АЦ «Будівництво – сучасні технології», 2016.- 57с.
 1. Галичина: Всеукр. наук. і культ.-просвіт. краєзнавчий часопис [ювіл. вип. «100 років від дня народження Романа Шухевича»].- Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника.- 2008.- №14.- 582с.
 1. Голуб О. Медіакомпас: путівник професійного журналіста: практ. посіб. /Ін-т масової інформації.- К.: ТОВ «Софія-А», 2016.- 184с. – 10 прим.
 1. Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства: матеріали Міжнар. наук.-практ. симпозіуму (18-19 листоп. 2016 р.) /упоряд.: О. В. Острогляд, Л. Б. Федик.- Івано-Франківськ: Ред.-вид. Відділ ІФУПіКДГ, 2016.- 414с.
 1. Загальнодержавні та регіональні аспекти та PR: матеріали ІІ наук.-практ. семінару, 29 листоп. 2016 р. /упоряд.: О. В. Острогляд, Л. Б. Федик.-Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ІФУПіКДГ, 2016.- 40с.
 1. Петро Васильович Мельник: біобібліогр. покажч. /уклад.: М. О.Чуділіна, С. О. Чікальова.- Івано-Франківськ: Ред.-вид. Відділ ІФУПіКДГ, 2016.-51с.
 1. Основи кримінального процессу Федеративної Республіки Німеччини: навч. посіб. /Івано-Франк. юрид. ін-т нац. ун-ту «Одеська юридична академія»; В. А. Савченко, Я. І. Соловій, В. І. Фелик, В. Д. Юрчишин.-Харків: Право, 2017.- 372с.
 1. Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т.1: Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка /Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; гол. редкол. О. Кафальський; відп.ред. і упоряд. М. Кармазіна.- К.: Парлам. вид-во, 2016.- 656с.
 1. Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т.2: Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; відп. ред. і упоряд. О. Майборода.-К.: Парлам. вид-во, 2016.- 704с.
 1. Рисунок для архитекторов /авт. текстов: Магали Дельгадо Янес, Эрнест Редондо Домингес; пер. с исп. Ю.В. Севостьяновой.- М.: Арт-Родник, 2007.- 191с.: ил.
 1. Свиридюк Н. П. Юридична деонтологія: навч.-метод. посіб.- К.: Хай-Тек Прес, 2012.- 336с.
 1. Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процессу: матеріали У Всеукр. Наук.-практ. семінару, 6 груд. 2016 р. /упоряд.: О. В. Острогляд, Л. Б. Федик.- Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ІФУПіКДГ, 2016.- 95с.
 1. Ткачев В. Н. Архитектурный дизайн: функциональные и художественные основы проектирования: учеб. пособие.- М.: Архитектура-С, 2006.- 352с.: ил.
 1. Україна. Галичина. Гуцульщина: історія, політика, культура: зб. статей та повідомл. наук. конф. з міжнар. участю, 29 жовт. 2009 р. / упоряд. І. Монолатія.- Коломия: Вік, 2009.- 192с.
 1. Хрімлі О. Г. Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект: монографія /Ін-т економ.-прав. досліджень.- К.: Юрінком Інтер, 2016.- 320с.
 1. Юрчишин Г. М. Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття: навч. посіб.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014.- 180с.
 1. Як втаємничуються Генеральні плани міст і які наслідки це має для суспільства: матеріали громад. експертизи… /уклад. В. В. Щербаченко.-Луганськ: Янтар, 2013.- 216с.
 1. Яцук Н. Є. Соціологія: навч.-метод. посіб.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016.- 204с.