26 Червня, 2017

Квітень 2017

Нові надходження

літератури в бібліотеку Івано-Франківського

університету права ім. Короля Данила Галицького

за квітень 2017 року

 

 1. Азбука для несовершеннолетних: сборник /сост.: А. Алексеева, А. Стреляный.- М.: Мол. Гвардия, 1985.- 461с.: ил.
 1. Артемюк Н. Д. Разговорный немецкий язык: пособие для преподавателей /Н. Д. Артемюк, Х. В. Залевски.- М.: Просвещение,1972.- 288с.
 1. Бабій В. Вогонь безсмертя: докум.-худож. Повість про Олексу Гірника.- Брошнів: Таля, 2006.- 52с.: іл.
 1. Басиста І. В., Розкошинська С. О. Доказування використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом: монографія.- К.:УкрДГРІ, 2017.- 202с. – 5 прим.
 1. Большаков Л. Шляхами великої долі: наук.-худож. кн. для серед. та ст. шк. віку [про Т. Шевченка].- К.: Веселка, 1984.- 175с.: іл.
 1. Горбенко Л. А. Суб’єкт права як категорія правознавства: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень /Львів. держ. ун-т внутр. справ.- Львів,2017.- 208с.
 1. Горбенко Л. А. Суб’єкт права як категорія правознавства: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Львів, 2017.- 16с.- 2 прим.
 1. Гошилик В. Б. British and American National Symbols in the Egl Classroom: навч. посіб.- Івано-Франківськ, 2008.- 108с.: іл. (на англ. мові).
 1. Зарваниця: фотонарис /текст П. Бубній; оформл. О. Качало.-Тернопіль: Вид. В. Балюх, 2001.- 20с.: іл.
 1. Іншомовні слова: довідник учня /упоряд. Г. А. Домарецька.-Тернопіль: Навч. кн. – Богдан, 1998.- 144с.
 1. Костюк О. М. Теоретико-правові засади нормативного тлумачення: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень /Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ, 2017.- 221с.
 1. Костюк О. М. Теоретико-правові засади нормативного тлумачення: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень /Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ, 2017.- 16с.- 2 прим.
 1. Малявко А. А. Технология приготовления первых, вторых и сладких блюд: учеб.-нагляд. Пособие.- К.: Вища шк., 1988.- 152с.: ил.
 1. Навчально-методичний посібник з практики перекладу /уклад.: Н. І. Телегіна, В. І. Юсипів; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника; каф. англ. філології.- Івано-Франківськ, 2008.- 70с.
 1. Німецько-український та українсько-німецький словник для школяра /упоряд. О. М. Постнікова.- К.: А.С.К., 2000.- 800с.
 1. Новий англо-український, українсько-англійський словник /уклад. В. Ф. Малишев, О. Ю. Петраковський.- Харків: ПП «Див», 2005.- 576с.
 1. Соловко Я. Словник польсько-український, українсько-польський будівельних термінів /Я. Т. Соловко, І. В. Данилюк; Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ: Вид. Кушнір Г. М., 2016.- 108с.
 1. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник /уклад. Д. О. Романов.- Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004.- 384с.
 1. Сучасний орфографічний словник /відп. за вип. В. П. Товстий.-Харків: Промінь, 2001.- 672с.
 1. Твори з української мови та літератури: посіб. для старшокл. Част.2 /упоряд. С. Л. Лісняк.- Тернопіль: Богдан, 1997.- 80с.
 1. Фраерман Р. И. Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви: повесть для сред. И ст. шк. Возраста.- К.: Веселка, 1987.- 150с.: ил.
 1. Оксана Ярославівна Янощак-Пшибила: біобібліогр. покажчик /уклад.: М. О. Чуділіна, С. О. Чікальова; б-ка.- Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ІФУПіКДГ, 2016.- 78с.: фото.