17 Лютого, 2017

Грудень 2016

Нові надходження

літератури в бібліотеку Івано-Франківського

університету права ім. Короля Данила Галицького

за грудень 2016 року

 
  1. Бернацький М. В. Житло як об’єкт права власності: автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Микита Віталійович Бернацький; НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака.- К., 2016.- 20с.
  2. Вісник кримінологічної асоціації України: зб. наук. пр.- Харків: ХНУВС, 2016.- №3(14).- 268с.
  3. Андрій Іванович Луцький: учений, особистість, керівник: біобібліогр. покажчик /Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького; бібліотека; уклад. М. О. Чуділіна.- Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ІФУПіКДГ, 2016.- 84с.: фото.
  4. Опришко Л., Панкратова Л. Основи судової журналістики: посібник.- К.: USAID; Рада Європи в Україні, 2016.- 152с. – 3 прим.
  5. Проблеми української сучасності: філософський контекст: матеріали круглого столу до Міжнар. дня філософії (м. Івано-Франківськ, 24 листоп. 2016 р.) /упоряд. О. В. Острогляд, Л. Б. Федик, Н. Є. Яцук.- Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ ІФУПіКДГ, 2016.- 67с.