18 Жовтня, 2016

Вересень 2016

Нові надходження

літератури в бібліотеку Івано-Франківського

університету права ім. Короля Данила Галицького

за вересень 2016 року

 
 1. Вища освіта в контексті євро інтеграції – стан, проблеми, перспективи вдосконалення /наук.ред. І.Луцький, Б.Морачевська; Івано-Франк.ун-т права ім. Короля Данила Галицького; Гданська вища гуманіст.шк. в Гданську.- Івано-Франківськ; Гданськ, 2015.- 282с.     – [2 прим.]
 2. Щурик М.В., Ключенко А.В. Статистика: навч.посіб.- 3-тє вид., оновл. і допов.- Івано-Франківськ: Вид. КУШНІР Г.М., 2016.- 280с. – [2 прим.]
 3. Романишин Д.В. Концепт суспільного прогресу в новітній українській філософії: монографія.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016.- 148с.
 4. Яцук Н.Є. Соціологія: навч.-метод.посіб.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016.- 204с.
 5. Книга Мормона: ще одне свідчення про Ісуса Христа.- Солт-Лейк Сіті, Юта, США: Церква Ісуса Христа святих Останніх Днів, 2005.- 222с.:іл.
 6. Типові форми договорів /В.Г.Гончаренко (гол.ред.колегії) //Бюл. Законодавства і юрид. практики.- 2016.- №4.- 288с.
 7. Афанасьєва К.О. Право видавця та редактора: навч.-метод.посіб. /НДІ ІВ НАПр. України.- К.: Лазурит-Поліграф, 2013.- 202с.
 8. Управління правами інтелектуальної власності: монографія /кол.авторів; за наук.ред. О.Орлюк: НДІ ІВ НАПр. України.- К.: Інтерсервіс, 2014.- 176с.
 9. Коментар бухгалтерського та податкового законодавства щодо об’єктів права інтелектуальної власності: наук.-практ.зб. /за наук.ред. О.Б.Бутнік-Сіверського.- К.: Інтерсервіс, 2014.- 96с.
 10. Чікальова С.О. Тихе сяєво слів: словник афоризмів, цитат і висловлювань відомих людей.- Івано-Франківськ: Ред..вид.відділ ІФУПіКДГ, 2016.- 103с.
 11. Вуйчіцький К. Ностальгія і політика: есе про повернення до Центральної Європи /пер.з пол. П.Гаврилишин, П.Гава; літ.ред. І.В.Данилюк.- Брус тури: Дискурсу, 2016.- 124с.
 12. Слєпцов О. Архітектура цивільних будівель. Індустріалізація: монографія.- К.: А+С, 2010.- 248с.:іл. – 2 прим.]
 13. Слєпцов О. Архітектура сучасної школи. Гімназія новітніх біотехнологій: навч.посіб.- К.: А+С, 2011.- 124с.:іл. – 2 прим.]
 14. Слєпцов О. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів: підручник.- К.: А+С, 2014.- 272с.:іл. – 5 прим.]
 15. Слепцов О. Архитектура Православного Храма: от замысла к воплощению: монография.- К.: А+С, 2012.- 552с.:ил.
 16. Ніканоров С.О. Архітектура водно-туристичних комплексів: навч.посіб.- К.: Бізнес поліграф, 2012.- 168с.
 17. Слово о мастере [о В.И.Ежове]: науч.исслед. /под ред. О.С.Слепцова.- К.: День Печати, 2012.- 116с.:ил.
 18. Слепцов О. Мелодии души (песни): нотный сборник.- К.: PANMASTER, 2004.- 224с.:іл.
 19. Слєпцов О. Києве мій. Гобелени :[комплект листівок в обкл.].- К.: Торг.Дім Данилів і Партнери, 2007.- 18лист. – [2 прим.]
 20. Андрейко В.М. Кваліметрія програмного забезпечення засобів вимірювань: монографія /Івано-Франк.ун-т права ім. Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2016.- 120с.