26 Червня, 2017

Березень 2017

Нові надходження

літератури в бібліотеку Івано-Франківського

університету права ім. Короля Данила Галицького

за березень 2017 року

 

 1. Адамович С. Що робити з їжачком: [інтерв’ю і колонки у місцевих газетах].- Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015.- 135с.
 1. Андрушко А. В. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобіганні: монографія /А. В. Андрушко, І. А. Нестерова .- Ужгород: ТОВ «І.- ВА», 2016.- 220с.
 2. Аронець М.  Скриня  різьбленого  кола:  [поезії].-  Івано-Франківськ:Місто НВ, 2016.- 160с.
 1. Букатюк О. Мадонна миру (рЕволюція духу): поезія.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016.- 76с. – 2 прим.
 1. Історія вчень про державу і право: підручник /за ред. Г. Г. Демиденка, О. В. Петришина.- Харків: Право, 2009.- 256с.
 1. Касан В. М. Заміна сторін у цивільно-правовому зобов’язанні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Віктор Миколайович Касан; Терноп. нац. екон. ун-т.- Тернопіль, 2017.- 24с.
 1. Клочко Т. Ю. Цивільно-правовий режим лікарських засобів як об’єктів права інтелектуальної власності: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Таїсія Юріївна Клочко; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна.- Харків, 2016.- 19с.
 1. Коваль О. В. Припинення майнових прав фізичних осіб на житло: автореф. дис.. …канд. юрид. наук: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право /Олександр Володимирович Коваль; Нац. акад. внутр. справ.- К.,2017.- 20с.
 1. Король С. В. Удосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю газорозподільних підприємств: автореф. дис. …канд.. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /Світлана Василівна Король; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу.- Івано-Франківськ, 2017.- 20с.
 1. Космач А. Проти ночі:  поезії.-  Івано-Франківськ:  Місто НВ, 2016.-168с. – 2 прим.
 1. Кулініч О. О. Право фізичної особи на власне зображення: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія.- Одеса: Юрид. Літ., 2016.-624с.
 1. Марійка Підгірянка. Вибране /упоряд. І примітки В. Левицького.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2016.- 212с.: фото. – 2 прим.
 1. Наукова спадщина академіка Луцького Івана Михайловича: книга пам’яті: монографія /ред. кол.: А. І. Луцький, М. І. Луцький, О. І. Андрухів та ін.; відп. ред. Р. П. Луцький.- Івано-Франківськ: Вид.Кушнір Г. М., 2017.- 328с.: іл.
 1. Пазюк В. Л. Брендинг в управлінні розвитком підприємств виноробної промисловості: автореф. дис. …канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /Вікторія Леонідівна Пазюк; Чернігів. нац. технолог. ун-т.- Чернігів,2017.- 20с.
 1. Присяжнюк В. Тобі сюди, Алісо: літ. пародії /Володимир Присяжнюк.-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016.- 72с.: іл. – 2 прим.
 1. Хаббард Л. Рон. Діанетика: сучасна наука про розум.- Данія: New Era, 2009.- 683с. (+ аудіокнига [20 компакт-дисків з супровідним матеріалом]).
 1. Хаббард Л. Рон. Діанетика: вихідні тези.- Данія: New Era, 2009.- 273с. (+ аудіокнига [5 компакт-дисків з супровідним матеріалом]).
 1. Хаббард Л. Рон. Діанетика: еволюція науки.- Данія: New Era, 2009.-195с. (+ аудіокнига [3 компакт-диски з супровідним матеріалом]).
 1. Хаббард Л. Рон. Саєнтологія: основи життя: книга з теоретичних і практичних основ саєнтології для початківців.- Данія: New Era, 2009.-231с.- (фільм по книзі [2 DVD-диски у контейнері з супровідним матеріалом] і аудіокнига [3 компакт-диски з супровідним матеріалом]).
 1. Хаббард Л. Рон. Саєнтологія: новий погляд на життя.- Данія: New Era, 2009.- 371с. (+ аудіокнига [5 компакт-дисків з супровідним матеріалом]).
 1. Хаббард Л. Рон. Проблеми роботи: саэнтологыя для робочих буднів.-Данія: New Era, 2009.- 183с. (+ аудіокнига [3 компакт-диски з супровідним матеріалом]).
 1. Хаббард Л. Рон. Шлях до щастя: путівник до кращого життя, оснований на здоровому глузді.- Данія: Міжнар. фонд «Шлях до щастя», 2009.- 232с. (+ аудіокнига [2 компакт-диски з супровідним матеріалом]).
 1. Юсип Д. Вольтова дуга вражди… статті, есеї, інтерв’ю.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016.- 172с. – 2 прим.