24 Лютого, 2016

№11

Випуск журналу за 2015р. №11

Титулка

Зміст

ПРАВО

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Костицький М. В. Соціально-правова дієздатність людини та соціалізація особистості в умовах глобалізаці

Шутак І. Д.  Юридична техніка тлумачення норм праваї

Луцький А. І. Відображення правової ідеології  у природньо-правових дослідженнях філософів XVI-XVII ст.

Луцький М. І. Джерела до вивчення правової системи ЗУНР

Онищук І. І., Бойко Г. І. Логіка юридичного конструювання

Андрухів О. І. Історико-правова характеристика «першої радянізації» західноукраїнських земель (1939-1941 рр.)

Чабаненко М. М. Загальноправовий та галузевий методи правового регулювання

Войтович Н. П. Принцип верховенства права  у концепції правової держави Б. Кістяківського

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Волковецька С. В. Децентралізація як основний елемент реформування місцевого самоврядування в Україні

Ковбас І. В. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність громадян

Малімон В. І., Шевченко Н. П. Актуалізація етичних кодексів в контексті модернізації системи державного управління

Ковалик В. В., Стрільчук Л. В. Реформування органів виконавчої влади в контексті реалізації адміністративної реформи

Кочура О. О. Підстави та суб’єкти звернення до Європейського суду з прав людини

Кривенчук М. Є. Еутаназія: історико-правовий аспект

Дутка Х. І. Окремі аспекти формування та функціонування юстиції ЄС

Вінцова Д. С. Принцип економічності оподаткування та його вплив на діяльність податкових органів США

Вишемирський М. І. Вплив податкового обов’язку на визначення місця податкових пільг в правовому механізмі податку

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Пацурія Н. Б., Вашуленко О. І. Переговорна процедура державних закупівель: підстави, перспективи та міжнародна практика застосування

Коверзнев В. О. Принципи кооперативного права

Карпенко О. І. Визначення сторін при наданні Інтернет-послуг

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Басиста І. В., Щур Б. В. Процесуальна самостійність слідчого в світлі вимог чинного КПК: проблеми та перспективи

Марисюк К. Б. До питання про становлення міжнародного співробітництва у сфері виконання кримінальних покарань (IV міжнародний тюремний конгрес 1890 р.)

Власова Г. П. Співвідношення кримінальних процесуальних проваджень та диференціації кримінальних процесуальних форм

Король В. В. Законодавче регулювання питання про мову, якою здійснюється кримінальне провадження: шляхи усунення суперечностей

Пузирний В. Ф. Проблеми нормативного врегулювання реалізації права засуджених на звернення до органів державної влади в Українi

Соловій Я. І., Гуцуляк М. Я. Теоретико-правова регламентація та практика застосування покарання у виді конфіскації майна

Громко В. Я. Загальні ознаки службової особи як спеціального суб’єкта злочину за кримінальним правом України

Аракелян Р. Ф. Трансформація вітчизняного доктринального тлумачення медіації як форми відновного правосуддя

Вислоцька Т. Ю. Таємниця усиновлення (удочеріння) у кримінальному законодавстві окремих іноземних держав

ЕКОНОМІКА

Стельмащук А. М., Смоленюк Р. П., Чайківський І. А. Транспортно-логістична система підприємств сільських територій

Щурик М. В. Малі і середні агрогосподарства: проблеми та перспективи розвитку

Пуцентейло П. Р. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством

Андрушків Б. М., Погайдак О. Б. Дистанційна робота та фрілансова діяльність: особливості та відмінності

Войтко С. В., Сапсай К. В. Дослідження співвідношення максимально можливих і реальних обсягів виробництва електроенергії енергетичними підприємствами України

Пархомець М. К., Уніят Л. М. Аналіз дохідності основних галузей аграрних підприємств та напрямки її підвищення у західних областях України

Степанюк Г. С. Особливості функціонування та проблеми управління техногенно небезпечними нафтогазовими підприємствами

Легкий В. І. Етапи оцінки конкурентоспроможності підприємства та види стратегій її підвищення

Криховецький І. З. Теорія управління маркетинговими заходами на підприємствах туристичної галузі

Пухир С. Т. Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики: сутність та складові

Луцька Н. І. Сучасні підходи до вдосконалення системи фінансування транскордонного співробітництва в Україні

Кравченко В. П., Кравченко Н. В. Аналіз соціальної політики України та її ефективність на сучасному етапі

Пилипів Н. І., П’ятничук І. Д. Формування обліково-інформаційного забезпечення системи ділового партнерства банків

Остафійчук П. Г., Боркович І. П. Аналіз сучасних методологічних підходів статистичного оцінювання взаємозв’язків в економіці

Тимоць М. В. Економічна ефективність відтворення природних ресурсів

Цюцяк І. Л., Цюцяк А. Л. Алгоритм розрахунку та порядок облікового відображення нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

Потеряйло І. Ю. Зарубіжний досвід застосування програмно-цільового методу бюджетування на сучасному етапі в Україні

Рижий І. Б. Дослідження ефективності рекламної кампанії

Кулич І. Б. Вплив валютних коливань на туристичний сектор економіки України

Касіянчук В. Д. Ефективність переробки топінамбура на продукцію лікувально-профілактичного призначення

Вихідні дані