16 Березня, 2016

Про бібліотеку

Бібліотека ПВНЗ Університету Короля Данила є його провідним структурним підрозділом, виконує функції науково-інформаційного, культурного, освітнього центру і забезпечує повний цикл постачання інформації, її збір, наукову обробку, систематизацію, збереження, пошук та надання послуг професорсько-викладацькому складу, аспірантам, магістрам, студентам і працівникам ВНЗ.

Основні напрямки діяльності:
• організація оперативного та якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки;
• комплектування фонду на всіх носіях інформації відповідно навчальним та науковим процесам університету, забезпечення його зберігання;
• створення та розвиток власних електронних ресурсів;
• розширення доступу користувачів бібліотеки до власних та світових інформаційних ресурсів на основі використання мережевих технологій;
• допомога в опануванні інформаційними та науковими навичками користувачам;
• сприяння науково-дослідній діяльності університету;
• культурно-просвітницька діяльність.

Бібліотека має читальний зал та приміщення для розташування книгосховищ. Читальний зал бібліотеки розрахований на 40 посадкових місць. Обслуговування користувачів бібліотеки здійснюється на 2 абонементах. Для читачів бібліотеки оформлено алфавітний, систематичний і краєзнавчий каталоги з інформацією про весь бібліотечний фонд, картотеку газетно-журнальних статей, картотеку «Авторефератів дисертацій», картотеку матеріалів наукових конференцій, а також картотеки праць професорсько- викладацького складу та наукових робіт студентів університету, картотеку «Дисертації, захищені в аспірантурі та докторантурі».

Бібліотечний фонд нараховує понад 45 тис. примірників літератури + 270 дисків електронних підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій та 430 електронних копій монографій, матеріалів конференцій, науково-популярної, музичної та художньої літератури.

На одного студента в середньому доводиться 18 примірників навчальної літератури.

Бібліотека щорічно передплачує близько 30 назв періодичних видань. Фахові періодичні видання, які внесені до переліку президії ВАК України, складають – 78 %.

Бібліотечний фонд формується згідно з навчальними планами, шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, аудіо, відео видань та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і за кордоном.

Щороку книжковий фонд бібліотеки поповнюється більше як на тисячу примірників книг.

Вся література обліковується в інвентарних книгах, які оформлені належним чином з початку заснування бібліотеки. А також бібліотечний фонд заноситься в електронну базу даних і відображається в традиційних карткових каталогах і картотеці газетно-журнальних статей.

Повне, оперативне і якісне обслуговування користувачів здійснюється на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів через Інтернет, локальну мережу університету, традиційну систему каталогів і картотек, оформлення виставок навчально-методичної літератури, презентацій, проведення літературно-музичних вечорів спільно з викладачами університету та самостійно згідно плану проведення масових заходів.

Сайт бібліотеки має свою сторінку http://library.ukd.edu.ua, з гарним дизайном і зрозумілою навігацією.

З метою надання електронних видань для підтримки навчального та наукового процесу у читальному залі бібліотеки обладнано 2 робочі місця з доступом до електронної бібліотеки через локальну мережу університету, а також є посилання на сайт бібліотеки, на якому розміщується інформація про документальні, інформаційні ресурси, подаровану літературу, передплачену періодику та ін. 1 раз в 2 місяці випускається сигнальний бюлетень «Нові надходження», який виставляється на сайті бібліотеки.

Розпочата робота по встановленню сервера автоматизованої бібліотечної інформаційної системи Koha, зокрема по створенню електронного каталогу.

Запрацював університетський репозитарій DSpace.

В роботі бібліотеки постійно враховуються перспективні варіанти використання сучасних технологій для доступу до інформаційних ресурсів, розробляються нові методи на допомогу викладачам і студентам, а головне вивчається читацький контингент, його потреби та інтереси в інформаційному просторі. Функціонування університетської локальної комп’ютерної мережі забезпечує студентам і викладачам можливість безлімітного доступу до глобальної мережі Інтернет та Wi-Fi.

Бібліотекою університету щорічно користується від 1200 до 1500 чол. (із них студентів коледжів – в межах 500-700 читачів).

У 2010 році при бібліотеці створена кімната народознавства, де кожний може доторкнутися серцем і збагнути неповторність нашого краю.

Контакти:
Директор бібліотеки – Чуділіна Мирослава Онуфріївна
e-mail: myroslava.chudilina@ukd.edu.ua
Бібліотекар – Чікальова Світлана Олексіівна
e-mail: svitlana.chikalova@ukd.edu.ua